Покана за II-ри Семинар по Двигателна Дейност

С настоящотото писмо Ви каним за участие във II Семинар по Двигателна Дейност, който ще се проведе на 11 Декември 2011 г. в Хотел АНЕЛ, София.

Семинара се организира със съдействието на Агенция за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика, Република БЪЛГАРИЯ и нейния изпълнителен Директор г-н Минчо КОРАЛСКИ.

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

С настоящото писмо имаме удоволствието да Ви информираме за организирането на Семинар,

ОТ ОСНОВИ НА ИЗУЧАВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ХОРАТА – ДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

който ще се проведе на 11 Декември 2011 г. София, БЪЛГАРИЯ, в Хотел АНЕЛ.

Лекциите, въпросите които ще бъдат представени по време на IІ Семинар по Двигателна дейност представляват професионален интерес и са насочени към специалисти в областта на Неврологията, Ортопедията, Физикалната Медицина и Рехабилитация, Спортна медицина.

По време на Семинара ще бъдат представени и дискутирани най-съвременни постижения в областта на изучаване на двигателната дейност от най-ранна детска възраст, на здрави и болни с двигателни нарушения. Ще бъдат дискутирани подходи и методи за функционален анализ на двигателната дейност на базата на, който се изработват двигателни програми за оптимално възстановяване в клиничната практика.

Организацията на този ІІ семинар е развитие и практично приложение на идеите, презентациите и демонстрациите разглеждани по време на традиционно организираната Конференция.

ОТ ИЗУЧАВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ (ПОЗА ИПОХОДКА) НА ЧОВЕКА В НОРМА И ПАТОЛОГИЯ ДО ФУНКЦИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЯТА

Лекциите ще бъдат представени от Д-р Николай Ганчев.

Провеждането на настоящия Семинар е в рамките на организация и приложение на Програма за оптимизация на система на Здравеопазване.

За нас ще бъде удоволствие и чест Вашето активно присъствие по време на Семинара.

С уважение:

Д-р Николай Ганчев

 

ПРОГРАМА

II СЕМИНАР

ОТ ОСНОВИ НА ИЗУЧАВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

НА ХОРАТА – ДО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Дата на провеждане – 11 Декември 2011 г. София, БЪЛГАРИЯ, Хотел АНЕЛ

11.30 – 12.00 РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

12.00 – 14.00 Първа Част

12.00 – 12.45 Двигателната дейност – сложен процес, осъществявана в света на Гравитацията. Принципи на двигателна дейност – въведение в Анализ на Двигателна дейност. Информация за структури в Областта на Двигателната дейност в Италия и Франция.

13.00 – 14.00 Двигателна дейност и система на здравеопазване. Развитие на Двигателни Умения – процес на вертикализация на позата и последваща координация на походката от ранна детска възраст. Асистенция на развитие на Двигателни Умения – оптимизация на Двигателната дейност с цел изработване на оптимален функционален капацитет

14.00– 14.20 кафе пауза за възстановяване на позата и вниманието

14.20 – 16.00 Втора Част

14.20 – 15.05 От функционален инструментален анализ на позата до функционална инструментална терапия на позната дисфункция:

– изработване на терапевтичен подход при увредена поза

– двигателни програми за функционално възстановяване на позата

– инструментална функционална рехабилитация

15.15 – 16.00 От функционален инструментален анализ на походката до функционална инструментална терапия на на координация на походката:

– изработване на терапевтичен подход при увредена походка

– двигателни програми за функционално възстановяване на походката

– инструментална функционална рехабилитация

 

За повече информация: mcc_conference@yahoo.fr

Копие от поканата можете да изтеглите от тук:  Покана за II семинар двигателна дейност

Share