Покана за конференция двигателна дейност на 28 юни – 01 юли 2012

Темата на конференцията ще бъде ОТ ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ ДО АНАЛИЗ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ на ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ – ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ и ПРАКТИЧНИ ДЕМОНСТРАЦИИ. Ще се проведе в хотел КАРВУНА между Балчик и Каварна (на 60 км северно от Варна), живописно вписан в красивата местност Икантълъка.

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА 28 ЮНИ – 01 ЮЛИ 2012.

От ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ до АНАЛИЗ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ на ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ и ПРАКТИЧНИ ДЕМОНСТРАЦИИ

Хотел КАРВУНА между Балчик и Каварна (на 60 км северно от Варна), живописно вписан в красивата местност Икантълъка.

Уважаеми Колеги,

Моля вижте по-долу допълнителна информация за Програмата и условията за участие за организиране на Конференция по Двигателна Дейност, който ще се проведе в Хотел КАРВУНА между Балчик и Каварна 28 ЮНИ – 01 ЮЛИ 2012.

Ще ви бъдем благодарни от наше име да поканите колеги, които прецените, че ще имат интерес да присъстват на Конференцията по Двигателна Дейност.

Лекциите и въпросите, които ще бъдат представени по време на Конференцията по Двигателна дейност представляват професионален интерес и са насочени към специалисти в областта на Неврологията, Психологията, Ортопедията, Физикалната Медицина и Рехабилитация, Спортна медицина.

По време на Конференцията ще бъде представена дейността на център по двигателна дейност организиран на базата на колаборация с институции на Франция, Италия и Съединените Щати.

Ще бъдат представени подходи и методи за инструментален Анализ и Рехабилитация на Пациенти с различен по произход патология развивани и прилагани в Северозападния Институт по Рехабилитация Чикаго Съединени Щати

На базата на съответна апаратура ще бъде представено как се планира и осъществява Инструментален Анализ на Контрол на Позата и Координация на Походката

Ще бъдат представени анализ на клинични случаи на Деца с Церебрална Парализа и други разстройства на Двигателната Дейност от периферен и централен произход

Организацията на Конференцията е развитие и практично приложение на идеите, презентациите и демонстрациите разглеждани по време на традиционно организирания

 

ФОРУМ
ОТ ИЗУЧАВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЧОВЕКА В НОРМА И ПАТОЛОГИЯ ДО ФУНКЦИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА

  Провеждането на настоящата Конференция е в рамките на организация и приложение на Програма за оптимизация на системата на Здравеопазването.
За нас ще бъде удоволствие и чест Вашето активно присъствие по време на Конференцията

С уважение:
Д-р Николай Ганчев

  За повече информация моля да се обърнете директно към д-р Ганчев на телефон 0887 486 529 или на мейл:gantchevmcc@yahoo.com

Вижте цялата програма на Конференцията по Двигателна Дейност на следващата страница.

 ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯ ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Хотел „КАРВУНА” 28 юни – 1 юли 2012

ОТ ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ ДО АНАЛИЗ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ и ПРАКТИЧНИ ДЕМОНСТРАЦИИ

28 Юни

16.00 – 19.00 НАСТАНЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
19.00 – 20.00 Добре дошли на всички
20.00 – 22.00 вечеря

29 Юни

08.00 – 08.45 закуска
08.45 – 10.40

ВЪВЕДЕНИЕ В ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ – ПОЗА, ПОХОДКА, МАНИПУЛАЦИЯ НА ОБЕКТИ

ОНТОГЕНЕЗА на ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

ИЗГРАЖДАНЕ и ПОДДЪРЖАНЕ на ОПТИМАЛЕН ФУНКЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ   НА   БАЗАТА   НА  АНАЛИЗ  И  НАСТРОЙКА   НА   ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА   ДЕЙНОСТ

АНАЛИЗ И НАСТРОЙКА на ДВИГАТЕЛНАТА  ДЕЙНОСТ – ОСНОВА НА ОПТИМАЛНА СИСТЕМА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ –  ВЪВЕДЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10.40 – 11.00

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ на „Медикосервиз” ООД, гр. Варна

МЕТОД НА ТЕРАПИЯ ЧРЕЗ АПАРАТИТЕ ОТ СЕРИЯТА DEEP OSCILLATION® ПРИ ТРАВМАТИЧНИ НАРАНЯВАНИЯ, УВРЕЖДАНИЯ ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ И ДР.
ПРИЛОЖЕНИЯ НА DEEP OSCILLATION® ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ИНДИКАЦИИ И ПОСТОПЕРАТИВНО.

11.00 – 11.20

кафе  пауза за възстановяване на Позата и оптимизиране на Вниманието кафе и чай
11.20 – 12.30
ПАТОЛОГИЯ на ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

ИЛЮСТРАЦИЯ И АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧНИ ПО ВИД И ПРОИЗХОД РАЗСТРОЙСТВА  НА  ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

МОДЕЛ НА УВРЕДЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПРИ АУТИЗЪМ

АУТИЗЪМ И ОБУЧЕНИЕ

АУТИЗЪМ И ПРОСТРАНСТВЕНО ПОВЕДЕНИЕ

МОДЕЛ НА УВРЕДЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПРИ ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА
ПОДХОДИ ЗА АНАЛИЗ И ОПТИМИЗИРАНЕ ДО ВЪЗМОЖНА СТЕПЕН на ДВИГАТЕЛНО  ПОВЕДЕНИЕ при ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА –  ИЛЮСТРАЦИЯ

12.30 – 14.00 обяд

14.00 – 14.20

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ПОСТУРАЛНИ НАРУШЕНИЯ И ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ

Димитрова, Е., Марковска, Г.

14.20 – 15.40

ПРАКТИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА АНАЛИЗ НА КОНТРОЛ НА ПОЗАТА ПЪРВА ЧАСТ

ПОДХОДИ, МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА АНАЛИЗ НА КОНТРОЛ НА ПОЗАТА В НОРМА И ПАТОЛОГИЯ
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОПТИМАЛНО ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА БАЗАТА  НА  ИНСТРУМЕНТАЛНА  РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ХОДИЛАТА (КОНТАКТНА ПОВЪРХНОСТ) ПОДОСКОПИЧЕН АНАЛИЗ
15.40 – 16.00

кафе пауза за възстановяване на Позата и оптимизиране на Вниманието кафе и чай

16.00 – 17.00

ПРАКТИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ  НА АНАЛИЗ НА КОНТРОЛ НА ПОЗАТА ВТОРА ЧАСТ

ПОДО-МЕТРИЧЕН АНАЛИЗ И ПОСТУРОГРАФСКИ АНАЛИЗ

ВИДЕО АНАЛИЗ НА ПОЗА

18.00 – 20.00

активна пауза за възстановяване на Позата, Походката и Вниманието и подготовка за вечерта
20.00 22.00 вечеря

22.00        демонстрация на двигателна дейност по време на  танци

30 Юни

08.00 – 08.45 закуска

08.45 – 11.00

ПОДХОДИ, МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА АНАЛИЗ НА КООРДИНАЦИЯТА НА ПОХОДКА В НОРМА И ПАТОЛОГИЯ

ОСНОВА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОПТИМАЛНО ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА БАЗАТА НА ИНСТРУМЕНТАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

10.30 – 11.00

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  София

11.00 – 11.20

кафе пауза за възстановяване на Позата и оптимизиране на Вниманието кафе и чай

11.20 – 12.30

ИНФОРМАЦИЯ и ДЕМОНСТРАЦИЯ  на МЕТОДИ И ПОДХОДИ развивани и прилагани в ИНСТИТУТ ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЕВЕРОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ  ЧИКАГО  СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

 

12.30 – 14.00  обяд

14.00 – 15.40

ПРАКТИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА АНАЛИЗ НА КООРДИНАЦИЯ НА ПОХОДКАТА – ПЪРВА ЧАСТ

ПРАКТИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХОДЕЩА ПЪТЕКА В УСЛОВИЯТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДЪРЖАНЕ НА ОПТИМАЛНА ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ      ФИТНЕС ЦЕНТЪР

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ И РАБОТА НА ЕКИП В УСЛОВИЯТА НА ФИТНЕС ЦЕНТЪР – ДЕМОНСТРАЦИЯ В WELLNESS CENTER „ KALIAKRIA “ RESORT

15.40 – 16.00

пауза за възстановяване на Позата и оптимизиране на Вниманието

16.00 – 17.00

ПРАКТИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА АНАЛИЗ НА КООРДИНАЦИЯ НА ПОХОДКАТА – ВТОРА ЧАСТ

18.00 – 20.00

активна пауза за възстановяване на Позата, Походката и Вниманието и подготовка за вечерта

20.00 –         вечеря

1 Юли

ПОСРЕЩАНЕ НА УТРОТО НА БАЗАТА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

ПРИСЪСТВИЕ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ВСЕКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ
Може да изтеглите цялата програма от тук: Програма Конференция Двигателна Дейност Каварна 2012

Share